فایل کامل<کارآموزی پروژه احداث برج شهران>

کارآموزی مهندسی عمران,کارآموزی مهندسی معماری,مشخصات فنی برج,امکانات برج مسکونی شهران,سیستم کوپلر,انواع نقشه های ساختمانی,موارد استفاده از نقشه های تاسیساتی و برقی,طراح، محاسب و پیمانکاری ساختمان,محل احداث ساختمان,انواع ساختمان,انواع ساخاتمان از لحاظ مصالح مصرفی,ساختمانهای بتنی,ساختمانهای فلزی,ساختمانهای آجری,ساختمانهای خشت کارآموزی پروژه احداث برج شهران به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل کارآموزی پروژه احداث برج شهران.را مشاهده می نمایید

شرح پروژه

مشخصات فنی برج

امکانات برج مسکونی شهران

سیستم کوپلر

انواع نقشه های ساختمانی

موارد استفاده از نقشه های تاسیساتی و برقی

طراح، محاسبو پیمانکاری ساختمان

محل احداث ساختمان

انواع ساختمان

انواع ساخاتمان از لحاظ مصالح مصرفی

ساختمانهایبتنی

ساختمانهای فلزی

ساختمانهای آجری

ساختمانهای خشتی و گلی

انواع ساختمان از لحاظکار کرد

ماشین آلات کارهایبتنی

ماشین آلات مربوط به تهیه مصالح سنگی بتن

ماشین آلات مخلوط کردن بتون

پمببتون

بتونیر

اتوبتونیر

دامپر

تاریخچهمصرف فولاد در بتون

علل مصرف فولاد در بتون

انواع فولاد های مصرفی در بتون

فرمهای کاربرد میلگرد در بتون

حفاظت و انبار کردن میلگردهای فلزی

حداکثرقطر زنگ زدگی میلگردها

روش انبار کردن سیمان

روش انبار کردن میلگردها

شناسایی زمین

آزمونهای برجا

آماده سازی محوطه

آماده سازی اولیه

گودبـــرداری و پیکنی

پی ( انواع ، ابعاد وچگونگی اجرا)

پی ساختمان

پیسازی

پیهای گسترده

قالب بندیپی

شمع

کارآیی و روانی بتن تازه

آزمایش اسلامپ

مدت زمان تراکم

محدودیت زمانی در ریختن و متراکم

کردن بتن

عمل آوردن و بهسازی بتن

سقف

سقف تیرچه و بلوک

آرماتور گزاری ستون

قالب بندی ستونها

تیرها

قالب بندی تیرهای اصلی

تیر لانه زنبوری

عکسهای مربوط به برج شهران


مطالب دیگر:
📒دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیم📒تحقیق سرگذشت زبان فارسي📒تحقیق آلبرت انيشتين📒تحقیق مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونت گاه هاي خودرو📒تحقیق آشنایی با سبک سوررئالیسم یا وهمگری📒تحقیق بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان📒تحقیق بلوغ، تولدی دیگر📒تحقیق مشارکت انتخاباتی در جامعه📒تحقیق خانواده و دشواری های رفتاری کودکان📒تحقیق خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی📒تحقیق تهاجم فرهنگی وآثار آن بر جامعه امروزی📒تحقیق جامعه شیعه در مدینه📒تحقیق احکام و مسائل جرم سیاسی📒تحیقق حجاب و نقش آن در جامعه📒تحیقق حجاب📒تحقیق نظریه امامت در ترازوی نقد📒تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه📒تحقیق مربی والیبال📒تحقیق نقش خانواده در جامعه امروزی📒تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه📒تحقیق دیدگاه سیاسی📒تحقیق جمعيت و راه هاي كنترل آن📒تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی📒تحقیق چارچوب نظري ارتقای زندگي عشاير📒تحقیق ساختار دولت رضاشاه